Hỗ trợ trực tuyến
 • MR Hoàng
  cameraquansatadc
  0916.535.181
 • Hoàng Anh
  it.trading
  0978.70.77.99
 • Thu Đào
  anhdao.sale
  0963.367.801
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
  cameraquansatadc
  0903 53 68 63
 • Mộng Tuyền
  adctuyen
  0902.31.38.59
 • Thùy Dung
  thuydung.adc
  0963.081.009

Download

1 - Phần mềm tìm IP series B0

https://www.fshare.vn/file/VE3VYU61DFTL

2 - Phần mềm tìm kiếm IP CAM ADC series HD-HYD

https://www.fshare.vn/file/BH5ZB92B5FIZ

3 - Phần mềm xem nhiều Camera trên máy tinh

https://www.fshare.vn/file/G6ALU89DSLBI

 4 - Phần mềm tìm IP Camera ADC JHY-JHD

https://www.fshare.vn/file/AXKT5ZA6QW14

 5 - Fimware Camera IP

https://www.fshare.vn/file/WF54Y6QUQX81

 6 - Phần mềm tìm IP thiết bị khác

https://www.fshare.vn/file/1TR1NXEYCKIM